Volg ons ook op

U bevindt zich op de wepsait van


 


Welkom     

Het hoe en waarom

Over de Laurenskerk

Nieuws

Agenda benedenruimte

Agenda bovenruimte

Agenda Laurenskerk

Aankondigingen &  evenementen

Fotopagina

Gebruikers van de Horn

Contact en route

Ruimte huren

Links

Bestuur

Sponsors

Anbi-informatie

Colofon


Twitter Facebook RSS

Naam van de instelling:

Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de Nederlands Hervormde kerk te Kolhorn, hierna te noemen Laurenskerk


Fiscaal nummer:

815859557


Contactgegevens:

Wendy Dubbeld, secretaris

Kanaalweg 3

1767 EA Kolhorn

Telefoonnummer: 06-15865874


Doelstelling:

De restauratie en instandhouding van het kerkgebouw van de vroegere Nederlands Hervormde kerk te Kolhorn en alles dat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt, of dat daartoe bevorderlijk kan zijn.


Beleidsplan:

Gezien het feit dat de Laurenskerk fysiek en in gebruik is verbonden met De Nieuwe Horn, is er een beleidsplan voor beide accommodaties opgesteld. Het projectplan voor 2013, het projectplan voor 2014 en het activiteitenoverzicht voor 2014. Op verzoek sturen wij u graag ons beleidsplan toe.


Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden aangesteld voor een periode van maximal 4 jaar, waarna bestuursleden hernoembaar zijn.


Bestuur:

Voorzitter:  Willem Messchaert

Secretaris:  Wendy Dubbeld

Penningmeester: Job Kooijman

Bestuurslid:  Peter Middelburg

Bestuurslid:  Irene van Setten


Beheerder:  Piet Nes


Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Alleen aantoonbare en reele onkosten, welke van tevoren zijn overlegd, worden vergoed.  De beheerder ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor de beheersactiviteiten.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie ook het jaarverslag  zoals dit ook naar de reguliere huurders is verstuurd.


Financiële verantwoording:

Op financieel vlak zijn De Nieuwe Horn en de Laurenskerk nauw verweven, aangezien de huuropbrengsten van de Laurenskerk via De Nieuwe Horn lopen. De Nieuwe Horn is het dorpshuis dat aan de Laurenskerk is gebouwd en de accommodaties worden afzonderlijk van elkaar, maar ook gezamenlijk gebruikt. Tot nu toe verloopt de verhuur van beide accommodaties via de Stichting De Nieuwe Horn, wat ook verklaart waarom er een financiële verwevenheid in zowel de winst- en verliesrekening, als de balans, tussen beide stichtingen is.