Volg ons ook op

U bevindt zich op de wepsait van


 


Welkom     

Het hoe en waarom

Over de Laurenskerk

Nieuws

Agenda benedenruimte

Agenda bovenruimte

Agenda Laurenskerk

Aankondigingen &  evenementen

Fotopagina

Gebruikers van de Horn

Contact en route

Ruimte huren

Links

Bestuur

Sponsors

Anbi-informatie

Colofon


Twitter Facebook RSS

Over de LaurenskerkHistorie

In 1646 kreeg Kolhorn een eigen kerk, de Gereformeerde Kerk. De kerk werd gebouwd in de vorm van een halve kruiskerk op een speciaal opgeworpen terp. De toren werd uit hout opgebouwd, de onderkant van de kerk uit ‘Friese geeltjes’. Na de grote brand van 1788, waarin ook 24 huizen in het dorp werden verwoest, maar was van de kerk alleen deze onderkant over, waarop in 1792 de huidige kerk werd gebouwd.

De houten toren werd toen, behalve de top, door een stenen vervangen. Er heeft een restauratie plaats gevonden in 1854. Nadat in 1965 werd geconstateerd dat de kerk weer dringend toe was aan restauratie, is in 1966 door Kolhorners de ‘Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de NH kerk te Kolhorn’ opgericht. Voor 1 gulden droeg het toenmalige kerkbestuur de kerk over aan de stichting, die tot op heden nog steeds eigenaar van de kerk is. De restauratie is vervolgens in 1974 gestart en daadwerkelijk in 1975 afgerond. In 1979 is de tweede fase van de restauratie uitgevoerd. De toren, die in eigendom is van de gemeente Hollands Kroon, werd tijdens de restauratie geheel in steen opgetrokken.

In 1980 werd besloten een dorpshuis aan de kerk te bouwen, om zo een multifunctioneel gebouw te realiseren, dat op 12 december 1981 werd geopend. De kerk was inmiddels op de Monumentenlijst geplaatst. De naam Laurenskerk dateert overigens uit de voor-Reformatorische tijd.

Scheepje

Het miniatuurscheepje is van het type ‘kofschip’ of ‘hoeker’. Vermoedelijk is dit in 1782 gebouwd en geschonken door K.J. Koopman. Het scheepje heet dan ook ‘de Jonge Koopman’ en het herinnert aan de tijd dat Kolhorn aan de Zuiderzee lag en veel Kolhorners hun brood verdienden met visserij en kustvaart. In 1854 is het model hersteld door P.A. Schaap. De laatste decennia wordt het scheepje onderhouden door Schildersbedrijf Kooijman uit Kolhorn.

Orgel

Het pijpwerk van het orgel komt uit de 17e en 18e eeuw, de lade stamt uit omstreeks 1720. Toen het orgel in 1753 te Purmerend werd geplaatst, nadat het was gekocht bij de Amsterdamse orgel- en klavecimbelbouwer en –handelaar Jan Christoffel Smit, was het al een gebruikt instrument. In 1809 werd het front gemoderniseerd door de orgelbouwer Gerstenhouwer. In 1849 wordt het instrument gerepareerd door P.Flaes. Het orgel werkt zonder elektriciteit, met een  wind-voorziening die wordt bediend door een orgeltrapper. De spaanbalgen dateren uit 1776. Het orgel is in 1892 gekocht voor 400 gulden van de Lutherse Kerk in Purmerend, waar vandaan het per schip naar Kolhorn is vervoerd. Tussen 1973 en 1987 is het orgel gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw te Zaandam.

Graven

In de voor-reformatorische tijd werd het zeer belangrijk gevonden om zo dicht mogelijk begraven te worden bij een plaats waar de bijbel werd gelezen, of waar werd gebeden. Dit was de reden dat zoveel mogelijk mensen –als ze het zich konden veroorloven- in de kerk begraven wilden worden. De vloer van de kerk bestaat uit oude grafzerken (de graven zijn reeds lang geleden geruimd), waarop veel details nog zichtbaar zijn. De graven waren zogenaamde ‘staande graven’ waarin mensen rechtop werden begraven.

Minder gefortuneerde mensen werden buiten de kerk begraven; op de terp zijn nog twee grafzerken zichtbaar. De grafboeken zijn, mogelijk bij de brand van 1788, verloren gegaan.

De Laurenskerk in de tegenwoordige tijd

De kerk wordt sinds de overdracht aan de stichting in 1966, niet meer voor religieuze doeleinden gebruikt. Wel maken onder andere Harmonie ‘De Eendracht’ en ‘Kolhorn Zingt’ (repetities en concerten) en Teken- en Schilderclub Barsingerhorn (werk- en expositieruimte) regelmatige gebruik van de kerk, naast incidentele gebruikers. Het zou natuurlijk mooi zijn om de kerk nog veel vaker gebruikt wordt voor concerten, exposities, of andere evenementen! Om de kerk te behouden en tegelijkertijd het gebruik verder te faciliteren, zijn we bezig met investeringen om het energieverbruik te verminderen en het comfort te verhogen. Wilt u ons steunen, of wilt u gebruik maken van de kerk? Neemt u dan alstublieft contact op met ons secretariaat via wendy@dubbeldwarsadvies.nl of telefoonnummer 06-15865874.

Informatiebronnen

Gerritsen, J. D.; Kolhorn, Jouw Zuiderzee werd gelukkig nooit IJsselmeer, uitgave van Stichting Oud Kolhorn, 1989

Prins-Poorter, P.A.C.; Varen voor de kost. Kolhorn in de 17e en 18e eeuw, uitgave verzorgd door Jan Smit te Winkel

Informatiemap Toer-In 1987 en daarvoor beschikbaar bronmateriaal

Bouwtekening Laurenskerk

Dorpshuis De Nieuwe Horn en Laurenskerk te Kolhorn