Over Ons

Dorpshuis De Nieuwe Horn en de Laurenskerk staan in het centrum van Kolhorn, een kleine kern met ongeveer 840 inwoners  binnen de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland. De monumentale en beeldbepalende Laurenskerk die niet meer in gebruik is voor religieuze doeleinden, is met de fysieke koppeling aan dorpshuis De Nieuwe Horn een unieke locatie, die voor en door inwoners van Kolhorn en bezoekers wordt gebruikt. We proberen positieve ‘reuring’ in het dorp te bevorderen door het organiseren van evenementen, maar ook door de inrichting van de buitenruimte rondom kerk en dorpshuis, door BiK (boeken in Kolhorn, een mini-bieb die te vinden is in de hal van zowel kerk als dorpshuis). Er vinden exposities, concerten of andere evenementen plaats en daarnaast worden dorpshuis en kerk gebruikt door een groot aantal organisaties. We bieden ruimte om samen te komen bij het vieren van mooie momenten (er kan getrouwd worden in de kerk) en om stil te staan bij het leven (we beschikken over een aula en mogelijkheden voor condoleance).

Dorpshuis De Nieuwe Horn en de Laurenskerk zijn geen commerciële organisaties: de accommodaties zijn eigendom van twee verschillende stichtingen. Het dagelijks bestuur, alle activiteiten en klein onderhoud worden verzorgd door een groot aantal vrijwilligers. Zo organiseren we bijvoorbeeld twee keer per jaar klusdagen waarop we met een grote groep vrijwilligers enorm veel werk verzetten. Wilt u ons steunen met uw tijd of een andere bijdrage, overweegt u vrijwilliger te worden, of wilt u een ruimte huren, kijk dan hier.

Stichting De Nieuwe Horn en Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de NH kerk te Kolhorn zijn de eigenaren van de accommodaties. Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden zijn vrijwilligers, zij worden niet betaald en ze worden aangesteld voor een periode van maximaal 4 jaar. Na deze periode zijn ze opnieuw te benoemen. De huidige bestuursleden zijn:

  • Voorzitter:  Willem Messchaert
  • Secretaris:  Lineke Albrecht
  • Penningmeester: Job Kooijman
  • Bestuurslid:  Peter Middelburg
  • Bestuurslid:  Irene van Setten