Partners

Wij zijn onze donateurs en de volgende sponsoren zeer erkentelijk voor hun steun:

En daarnaast de volgende lokale bedrijven:

Wij zijn aangesloten bij Dorpswerk Noord-Holland.