Donateurs

Onze Dorpshuiskerk blijft mede overeind door de financiële steun die onze donateurs verlenen met hun jaarlijkse donaties.

Als ook u daar een bijdrage aan wilt leveren, meld u zich dan aan via info@dorpshuiskerkkolhorn.nl

Of maak uw bijdrage (minimaal € 8,=), onder vermelding van uw naam en adres, rechtstreeks over op onze bankrekening

NL94 RABO 0305 6027 80.

ten name van Stichting Restauratie N.H. kerk te Kolhorn

Dank voor uw steun!